ที่จอดรถ Parking Lot

Posted on by mohu__mgr in No Comments

จอดรถได้ที่อาคารBUI ซ.อนุมานราชธน ถ.สุรวงค์แต่ลูกค้าต้องเสียตั้งชั่วโมงละ30บาท และ โชว์รูม RDD รถมือสอง ชม.ละ 40 บาท MAP

Motorcycles can be parked in front of the store. Cars can park at two cars at two locations, BUI building, Soi Anuman Ratchathon (There is a cafe at the entrance of the alley) 30 baht per hour and showroom RDD used cars 40 baht per hour. MAP

バイクは店舗前に駐車可能です。車は BUI ビル、ソイ アヌマン ラチャトン 30バーツ/1時間 またはRDD中古車ショールーム 1時間あたり40バーツです。 MAP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *